Category: Nodusna struma

Zašto tražiti pregled štitaste žlezde ultrazvukom ?

Kod sumnje na bolest štitaste žlezde, pored kliničkog pregleda,  obavezan je i pregled ultrazvukom. Sa ovim pregledom se najbolje dijagnostikuje: nodusna struma, posebno cistična struma,  hronični autoimuni tireoiditis (HAT) i dobija se pouzdan uvid u veličinu i volumen štitaste žlezde. Nodusna struma se mora najozbiljnije shvatiti jer se iz nje dijagnostkuje rak štitaste žlezde. Uredni […]

Nodusna Struma – saveti

Samo rana dijagnostika nodusne strume, uz tretman prema protokolu, leči bolesnika od najvećeg broja karcinoma štitaste žlezde i sprečava terminalno stanje bolesti. Ne zaboravite da se karcinom otkriva iz nodusne strume. Čim primetite čvor na prednjoj strani vrata, obratite se lekaru. Dijagnostika je ambulantna, brza i neinvazivna. Ne zaboravite da se karcinom otkriva iz nodusne […]

Verovatnoća prema malignitetu nodusne strume

Verovatnoća prema malignitetu nodusne strume po Bayesovoj Formuli (obradila M.Malešević 1996): 1. pojava čvora u št.žlezdi pre 20 i posle 60 godine života ima verovatnoću 0.87 2. izlaganje jonizujućem zračenju 0.80 3. pojava promuklosti 0.67 4. fiksiran ćvor 0.96 5. limfni nodus na vratu uz prisutan čvor u št.žlezdi 1.0 6. hipoehogeni čvor (pod ultrazvukom) […]

Dijagnostika bolesti štitaste žlezde

U štitatstoj žlezdi se dijagnostikuju sledeće vrste obolenja: FUNKCIONI POREMEĆAJI: HIPERTIREOZA je funkcioni poremećaj u štitastoj žlezdi kada dodje do nekontrolisanog stvaranja tiroidnih hormona, jer TSH ne može da kontroliše nihovo stvaranje. Klinički bolesnik je: umoran , malaksao, nervozan, sa ubrzanim i nepravilnim radom srca, preznojava se, gubi na težini i pored normalnog apetita, ne […]